Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leest je alles over de manier waarop wij gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hier mee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat jouw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Ons privacybeleid kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam het beleid periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens is Wieke Wonen. Wieke Wonen is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 57843619. A
ls je naar aanleiding van ons privacybeleid contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 0561-850597 of via ons e-mailadres: info@wiekewonen.nl.

Doel gegevensverzameling
Jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die we hieronder zullen omschrijven. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen zijn:

Contact: Jouw persoonsgegevens zullen verzameld worden als je contact met ons opneemt via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om jouw vraag te kunnen beantwoorden of je een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mail

Offerte aanvragen: Wanneer je geïnteresseerd bent in het op maat laten maken van meubels en je een offerteaanvraag invult, worden jouw persoonsgegevens verzameld. Wij vragen in dit formulier om de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Adres, postcode en plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Nieuwsbrieven:
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om je te informeren via een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling, de laatste trends en de nieuwste producten van Wieke Wonen. Bij elke nieuwsbrief vind je onderaan de mogelijkheid om je af te melden en om jouw persoonsgegevens aan te passen. Via het aanmeldformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: 

  • Naam
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Contactformulier: Op het moment dat je contact opneemt met Wieke Wonen, via mail of contactformulieren, dan worden die gegevens die je meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is. 

Offerte aanvragen: Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen zijn wij verplicht om financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle facturen en offertes die aan klanten verstuurd zijn inclusief de persoonsgegevens die daarop staan. 

Nieuwsbrieven: Voor het versturen van nieuwsbrieven worden jouw naam en e-mailadres opgeslagen in onze e-mailmarketing tool. De opslag van jouw gegevens is voor een onbepaalde tijd. Je hebt de mogelijk om je op elk moment uit te schrijven via de link onderstaan in de nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier of het reserveringsformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Wieke Wonen hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Nieuwsbrieven: Voor het verspreiden van nieuwsbrieven delen wij jouw naam en e-mailadres met onze e-mailmarketing tool. Hiervoor is ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Onze e-mailmarketing tool gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en te zien wat ontvangers er mee doen. 

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van ons online contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden, waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Zij verwerken je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer en je internetadres (IP- adres). Internetbureau Speak verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Speak. 

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden je gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Je kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in je internetbrowser. Dit beschermt jouw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. Je kunt er op rekenen dat wij jouw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Websites van derden
Onze privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilig manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, het privacybeleid van deze website voor meer informatie over de manier waarop ze met je persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wiekewonen.nl. Binnen vier weken zullen wij op je verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten bij Wieke Wonen
Wanneer je klachten hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kunt je telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Je klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt je dan een reactie van ons. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Wieke Wonen bovengenoemde niet naleeft. 

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Wij raden daarom wel aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent. Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid kun je Wieke Wonen als volgt bereiken:

E-mail: info@veenstra.design
Adres: Tinweg 4 8471 XK Wolvega en Stationsweg 16 8531 HH Lemmer
Telefoon: 0561- 61 71 00

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 januari 2019.